Bouwadvies2018-04-23T13:02:16+00:00

Bouwadvies

Studio S3 is uw steun en toeverlaat gedurende elke fase van het bouwproces. Zowel bij het ontwerp als de uitvoering kunnen wij op elk vlak een rol van betekenis voor u spelen. Onze visie op het bouwen en de specifieke werkwijze die wij voor ogen hebben, maakt dat we de vraag en het belang van iedere opdrachtgever tot het hoogst haalbare niveau weten uit te werken. Als opdrachtgever mag u dan ook van ons verwachten dat we u ontzorgen op de manier die voor u het beste past.

Vergunningen

Ieder bouwplan doorloopt z’n eigen traject. Heeft u hier een vergunning voor nodig? Wat voor vergunning heeft u nodig en welke randzaken maken onderdeel uit van uw vergunning. Wij maken inzichtelijk hoe uw bouwtraject eruit ziet en wat hierbij komt kijken.

Wij zorgen ervoor dat de noodzakelijke werkzaamheden ten diensten van de vergunning verricht worden. We bewaken hierbij de vastgestelde gebouw eigenschappen en met toeziend oog van onze vakkundigheid zorgen we dat u niet belast wordt met lastige vraagstukken. We onderhouden de contacten richting de gemeenten en verzorgen de uiteindelijke goedkeuring op uw bouwplan

Tekenwerk, 3D modelleren & BIM

Wij kunnen tijdens elke fase het benodigde tekenwerk verrichten. Denk hierbij aan bouwvergunningstekeningen, bestektekeningen en werktekeningen.

Wij werken alles uit in een 3D model wat een goed beeld geeft van uw toekomstig bouwplan. Onze 3D werkwijze geeft eveneens de kans om realtime achter uw computer, tablet of telefoon het bouwplan te bezichtigen. Met dit communicatiestuk heeft u ten aller tijden zicht op de juiste uitwerking van uw ideeën. Ook fotorealistische artist impressies behoren tot de mogelijkheden.

Onze 3D modellen zijn tevens geschikt als Bouw Informatie Model (BIM). Hierbij kunnen onze gebouw modellen ter controle worden gebruikt voor het foutloos inpassen van bijvoorbeeld constructies of installaties.

Bestekken / technische omschrijving

Vergevorderde tekeningen en een hoogstaand uitwerkingsniveau laten in de bestekfase/ rekenfase weinig aan het toeval over. De vertaling van deze tekenwerkzaamheden naar een bestek of een technische omschrijving maken de uitwerking van uw bouwplan compleet.

Wij pleiten er altijd voor dat alle te maken keuzes voor de realisatie van uw bouwplan in deze fase worden gedaan. Zo krijgt u gedurende de uitvoering geen tegenvallers te voorduren die al geruime tijd onderkend hadden moeten zijn.

Prijs- en contractvorming

Een selectie van de juiste aannemersbedrijven zien wij als onze taak. Een goede overeenkomst sluiten met de partij waarmee u uw bouwplan tot een succes gebracht wordt. Wij ondersteunen u in het beoordelen van de offertes op basis van de juiste prijs-kwaliteitverhouding.

Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoering van uw bouwplan is het van essentieel belang dat al het gedane voorwerk op de juiste manier gerealiseerd wordt op de bouwplaats. Wij zijn in deze fase uw rechter hand. We bewaken de kosten en controleren de productie van diverse partijen die betrokken zijn bij de bouw.

We dragen zorg voor de resterende vraagstukken die voortkomen uit de door ons georganiseerde bouwvergaderingen en we zorgen dat de gevraagde kwaliteit daadwerkelijk geleverd wordt.

Kostenbewaking

Een onderschat aandachtspunt, maar veelal van groot belang is de kostenbewaking. Kostenbewaking is bij ons vanaf de start van het bouwproces een meewegende factor in de keuzes die we tegen komen. Niet alleen het bouwkundige plan ansich, maar een totaal overzicht van de te verwachte kosten van uw bouwplan houden we gedurende elke fase onder de aandacht. Zo weet u altijd waar we onder aan de streep uit komen en of de keuzes die we maken wel te verantwoorden zijn binnen het budget wat we voor ogen hebben.

Verwezenlijk je dromen in een passend ontwerp met de ontwerpers en bouwkundige van Studio S3

Elk ontwerp van Studio S3 is een verlengstuk van de gebruiker. Architectuur is bij ons niet het doel, maar een middel, waarbij de klant altijd centraal staat.

Welke droom mogen wij laten uitkomen?

NEEM CONTACT OP

Maak een persoonlijke afspraak.

INLOOPSPREEKUUR

Laat je inspireren

Bekijk hier een overzicht van projecten waar we trots op zijn. Onze projecten zijn onderverdeeld in de categorieën Architectuur, Bouwadvies en Kavel Projecten.

Bekijk al onze projecten