van kavel tot droomhuis stappenplan2018-04-23T13:37:56+00:00

Stappenplan kavel tot droomhuis

Heeft u een kavel op het oog en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij bieden u een quickscan waarin wij de mogelijkheden, het proces, de planning en de investeringskosten voor uw nieuwbouw woning inzichtelijk maken. Bekijk het stappenplan kavel:

Stap 1 – Orientatie 

Natuurlijk ga je bij de bouw van een woning niet over één nacht ijs. Je neemt weloverwogen een beslissing om zelf te gaan bouwen, gaat op zoek naar een geschikte bouwkavel en bepaalt daarbij het beschikbare budget. Als je het beschikbare budget hebt vastgesteld, kun je de totale uitgaven in kaart brengen, de zogenaamde stichtingskosten. De belangrijkste kostenposten zijn:

  • De kavel
  • De aanneemsom
  • De proceskosten (vergunning, architect, adviseurs, financiering, rente)

U verkent uw wensen en toetst deze op haalbaarheid:

  • Type en grootte van de woning: wat wilt u en wat vindt u belangrijk?
  • Ligging en grootte van het perceel: wat zijn uw wensen?
  • Stijl, sfeer en uitstraling: wat vindt u mooi?
  • Scan van de financiële mogelijkheden: passen uw wensen bij uw financiële mogelijkheden?
  • Mogelijkheden kavels: welke kavels passen qua grootte en ligging binnen uw woonwensen en financiële mogelijkheden.

Tijdens deze fase kunt u al terecht bij Studio S3. Met een vrijblijvend oriëntatie gesprek tijdens het inloopspreekuur helpen wij u met bovenstaande vraagstukken.

naar inloopspreekuur

Stap 2 – Aankoop bouwkavel

Heb je een geschikte kavel gevonden? Laat de makelaar weten dat je interesse hebt. Hij geeft je alle informatie en nodigt je uit voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek worden jouw vragen beantwoord en krijg je meer inzicht in de gemeentelijke randvoorwaarden en de bouwvoorschriften.

Vaak is het mogelijk om een eerst een optie te nemen voordat je de kavel definitief koopt. Tijdens deze optieperiode kun je verder onderzoeken of je plannen te realiseren zijn.

Stap 3 – Het ontwerp 

Het je een kavel uitgekozen, maar nog totaal geen idee hoe je droomhuis eruit komt te zien? Dan begint onze architect met het vertalen van jouw wensen naar een schetsontwerp.

De architect stelt via gesprekken met jou het complete programma van eisen op. Hierin staat welke ruimtes er komen, hoe groot ze worden, in welke stijl jullie gaan bouwen en welke materiaal- en kleurkeuzes worden gemaakt. Ook wordt gekeken naar je tuin: de ligging van de terrassen, het gewenste uitzicht en de bezonning.

De architect ontwerpt jouw woning op basis van de randvoorwaarden (bouwbesluit, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan) en het programma van eisen. Daarbij let hij op of het ontwerp in de omgeving past, of het klopt met de regelgeving en ook of het binnen het opgegeven budget blijft. Tijdens dit proces worden verschillende mogelijkheden inzichtelijk gemaakt en aan je gepresenteerd.

Nadat de architect het ontwerp heeft afgerond beginnen we met de verdere uitwerking en het aanvragen van de bouwvergunning.

Indien je reeds voor ogen hebt hoe je droomhuis eruit moet komen te zien dan kun je deze fase eventueel overslaan en direct aanvangen met stap 4.

Stap 4 – De bouwaanvraag

Met een eigen ontwerp – of een ontwerp van onze architect – in de hand kunnen we de woning verder uitwerken, via een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Hierin nemen we zaken mee als isolatie, installaties en daglichttoetreding. Dit wordt vastgelegd op de bouwaanvraagtekeningen- en berekeningen waar de maatvoeringen, de ruimtebenamingen, de details en de materialen op zijn aangegeven. Op deze tekeningen staan alle plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden van de woning.

Ook maken we tijdens deze fase diverse 3D beelden om een goede impressie van de woning te krijgen. De constructeur berekent het aantal heipalen en controleert de sterkte van de woning. Met deze stukken vragen wij de bouwvergunning voor je aan. De gemeente bekijkt en beoordeelt de aangeleverde documenten. Indien er vragen of opmerkingen komen vanuit de gemeente dan zorgen wij dat die beantwoord worden.

Het maken van de bouwaanvraagstukken en het verkrijgen van de vergunning duurt circa vier maanden.

Energiepakket

De bouwvergunning voldoet qua installaties aan de bouwregelgeving. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een energie neutrale of een nul-op-de-meter woning wilt realiseren. Samen met onze installatiespecialist gaan we dan een optimale installatie voor je ontwerpen. Hierbij wordt de installatie uitgetekend en ingepast in de bouwtekeningen. Ook weten we wat deze installatie exact gaat kosten en voorkomen we meerwerk tijdens de uitvoering.

Stap 5 – De prijsvorming en aanbesteding 

Indien je reeds een vertrouwde aannemer op het oog hebt kun je met de bouwaanvraagstukken een offerte aanvragen. Let wel, de bouwaanvraagstukken omvatten nog niet alle benodigde informatie voor een complete offerte, deze informatie leg je op hoofdlijnen met je aannemer vast en je sluit zelf met je aannemer een overeenkomst.

Wanneer het gewenst is om een volledig uitgewerkte offerte te ontvangen van één of meerdere aannemers vangen we aan met het “prijsvormingspakket” Hierin gaan we samen met jou vastleggen hoe we alle ruimtes gaan afwerken, waar alle elektra en verlichtingspunten moeten komen en aan welke kwaliteit dit alles moet voldoen. We maken hierbij nog meer tekeningen en details van je droomhuis. Om je te verzekeren van de juiste kwaliteit leggen we alles vast in een technische omschrijving en ben je verzekerd van een complete offerte zonder verrassingen achteraf.

Met deze benodigde documenten benaderen we de geselecteerde aannemer(s) en ontvangen we een complete offerte. We beoordelen de offerte(s) op compleetheid en of ze voldoen aan de door ons gestelde uitgangspunten. Als alles compleet en naar wens is kun je de de overeenkomst met de aannemer sluiten en beginnen met de uitvoering.

Het uitwerken van het “prijsvormingspakket“ en het sluiten van de aannemingsovereenkomst duurt ongeveer twee tot drie maanden.

Stap 6 – De uitvoering

Je hebt een overeenkomst met de aannemer. De bouw gaat van start, je huis begint nu echt vorm te krijgen. Als je dat al niet gedaan hebt, richt je je in dit stadium op de definitieve inrichting van het huis. Hierbij valt te denken aan de keuken en badkamer. Eventueel kan onze bouwadviseur controles uitvoeren en toezicht houden tijdens de uitvoering om de kwaliteit van de woning te waarborgen.

De uitvoering van de woning duurt ongeveer acht tot tien maanden.

Stap 7 – De oplevering

Gefeliciteerd, jouw droomhuis is klaar! De aannemer levert je nieuwe huis op en overhandigt je de sleutels. Je kunt nu zelf de keukenleverancier laten komen en de vloeren laten leggen. Na de verhuizing kun je in alle rust genieten van je nieuwe thuis!