Naar particuliere website

Studio S3 - Zakelijk

Ontwerp Studio s3

Onze beleving van architectuur wordt sterk beïnvloed door de manier hoe we een gebouw benaderen. Hiërarchie en schaal zijn daarbij in balans en de zintuigen moeten constant geprikkeld worden. Een goed gebouw onthult verschillende dingen over zichzelf vanaf verschillende afstanden. Van een afstand zijn hoofd- en subelementen te onderscheiden in volume, contrast en gevelopeningen, maar als je dichterbij komt dan ervaar je de materialisering, detail en textuur.

“Architecture is the thoughtful making of space.” — Louis Kahn (architect)

De architectuur en het concept van onze gebouwen zijn altijd te herleiden tot een paar basiselementen die worden verbijzonderd. De overige elementen staan in dienst van dit concept. Geen symmetrie, maar balans, waarbij strakke lijnen en heldere volume schakelingen worden afgewisseld met transparante gevelvlakken en contrast elementen. Onze gebouwen stralen rust uit, waardoor er iets nieuws kan ontstaan waar de gebruiker zelf invulling aan kan geven.

Wij maken geen iconen, maar gebouwen die in harmonie zijn met de omgeving en met respect voor het bestaande.

“Always design a thing by considering it in its next larger context – a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan.” — Eliel Saarinen

Werkwijze

Architectuur begint met een idee. Dit noemen wij ook wel het grondidee en is puur intuïtief. Samen met het programma van eisen, vormt dit het vertrekpunt van al onze ontwerpen. Het grondidee wordt in een vroeg stadium omgezet in een concreet idee, dat wij het basisconcept noemen. Dit basisconcept vormt de kapstok voor het hele ontwerpproces en kan worden gevat in een paar schema’s en diagrammen waaraan wij (ontwerp)keuzes en beslissingen kunnen toetsen.

Wij geloven in de kracht van samenwerken. Gedurende alle fases van het ontwerpproces betrekken wij onze klanten bij het creatieve proces. Jouw wensen en onze creativiteit zorgen ervoor dat we een gebouw maken dat helemaal is afgestemd op jouw identiteit en wensen.

Wij werken het gebouw technisch uit tot in de kleinste details. Wij noemen dit het architectonische detail, waarin wij het concept vertalen naar maakbare architectuur en een bruikbaar gebouw.

Ingenieurs houden zich bezig met de technische oplossingen voor een specifiek probleem. Architecten houden zich bezig met de menselijke en fysieke interface.
Bij Studio S3 zijn deze twee werelden in balans, waardoor techniek en architectuur een onlosmakelijk geheel vormen in de uitwerking van onze gebouwen.

Wil je meer weten over de projecten en diensten van Studio S3?

Wil je meer weten over de projecten en diensten van Studio S3?

Wij zijn erg trots op onze projecten. Ter inspiratie hebben wij een bedrijfspresentatie gemaakt. Ben je ook benieuwd? Download dan onze bedrijfspresentatie.

Bedrijfspresentatie aanvragen