Naar particuliere website

Studio S3 - Zakelijk

Namens de gemeente Alkmaar wordt de locatie Achter de Vest 1, aan de Paardenmarkt verkocht via een openbare inschrijving. Naast een bod op het pand dient de inschrijver een plan aan te leveren waarin de pleinbeleving centraal staat.

Het bestaande gebouw is als uitgangspunt gehanteerd voor het nieuwe transformatie ontwerp. Wij maken dankbaar gebruik van de huidige trappenhuizen en het betonskelet. De huidige maatvoering en kwaliteit van de constructie leent zich goed voor het maken van hotelkamers.

Om de uitstraling van het gebouw te verhogen is de bestaande gevel verwijderd en vervangen door een nieuwe metselwerk gevel die qua kleur subtiel aansluit bij de omliggende panden. De beweging in het ontwerp wordt getypeerd door een plint die aansluiting zoekt bij de omliggende bebouwing en op de Hoek, Achter De Vest, uitgroeit tot een accent dat het gebouw karakter en richting geeft. De plint wordt geactiveerd met functies die bijdragen aan de pleinbeleving en zorgen voor een goede avond uitstraling van het gebouw.

Het gebouw is voorzien van een extra bouwlaag en een terugliggende kapverdieping. Deze twee bouwlagen worden opgenomen in het ontwerp, zodat de uitbreiding niet visueel zichtbaar is in de architectuur. Qua kleur en contrast neemt het bouwvolume bovenop de plint, een terughoudende houding aan, zodat het accent komt te liggen op de beweging en dynamiek in de plint.

Binnen de regels van het bestaande betonskelet zijn de gevelopeningen afwisselend gepositioneerd met dichte gevelvlakken, zonder dat het stramien van het bestaande gebouw zichtbaar is in het gevelbeeld.

In het ontwerp wordt ook een aanzet gegeven voor de inrichting van de publieke ruimte. Het maaiveld wordt zo ontworpen dat het duidelijk is dat fietsers en auto’s te gast zijn. Ook de entree van de parkeergarage dient integraal ontworpen te worden ter bevordering van de pleinbeleving. Zo kan je van de parkeergarage een mooi element maken die de kaders en richting van het plein bepalen.

 

Ontworpen programma

De hoofdfunctie van het gebouw wordt hotel. Bij dit hotel hoort een restaurant met terras, die zowel door het hotelgasten als de bezoekers van de Paardenmarkt gebruikt kan worden. Hotel en restaurant worden ontsloten via het gebied Achter de Vest. Dit gebied is vrij van auto verkeer en daardoor uitermate geschikt voor het verbeteren van de pleinbeleving. Het activeren van deze zone heeft als voordeel dat de sociale controle in het gebied Achter de Vest wordt verhoogd en de kans op hangjeugd verkleint.

Waar het gebouw aan De Paardenmarkt grenst, is er ruimte gemaakt voor een andere functiegroep. Voor nu is deze ingevuld als commercie╠łle ruimte, maar dit kan in nader overleg ook anders worden ingevuld.
Om de pleinbeleving zo min mogelijk te verstoren is de bevoorrading, afval afhandeling en fietsenstalling voor personeel, inpandig opgelost en ontsloten via de Paardenmarkt naast de Trafo ruimte van de Netbeheerder.

Bart Pieters - Directeur / Eigenaar bij Studio S3 - Architect

Projectbegeleiding

Bart Pieters

NEEM CONTACT OP