Architectuur2018-04-23T12:26:53+00:00

Architectuur

Studio S3 is een jong en dynamisch ontwerpbureau dat is opgericht in 2016. Wij geloven in de kracht van samenwerken. Architectuur is bij ons niet het doel, maar een middel om antwoord te geven op een sociale of maatschappelijke behoefte, waarbij de klant altijd centraal staat. Voor ons is een goed ontwerp een verlengstuk van de gebruiker. Bij Studio S3 nemen we u mee in het creatieve proces om zo uw ware identiteit te vertalen in een ruimte, woning of gebouw.

Wij zijn ontwerpers met een pragmatische mentaliteit en aandacht voor het kleinste detail. Aan de basis van al onze ontwerpen ligt een grondige analyse en helder concept, waarmee we een kapstok bouwen voor mooi en functioneel gebouw dat volledig past in de context en is afgestemd op de behoefte van de gebruiker.

Bent u opzoek naar een ontwerper die vorm geeft aan uw wensen gedurende alle fasen van het bouwproces, dan komen graag met u in contact. In een aantal stappen leggen wij u uit wat we voor u kunnen betekenen.

Schetsontwerp

Elk schetsontwerp begint bij ons met een grondige analyse van de omgeving (context) en de locatie. Aan de hand van een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gaan wij exact bepalen wat de randvoorwaarden van het ontwerp zijn. Ook gaan wij in deze fase uw programma van eisen specificeren, zodat wij de juiste uitgangspunten hanteren voor de eerste schetsen.

Samen met u gaan we in deze fase de ruimtelijke en functionele uitgangspunten onderzoeken en vaststellen middels vlekkenplannen, schema’s en volumestudies. Aan het einde van deze fase is er een architectonische concept dat dient als basis voor de volgende fase.

Voorlopig ontwerp

Een goed doordacht voorlopig ontwerp is van essentieel belang. Het is de meest creatieve fase van het hele ontwerptraject en het vormt de basis voor alles wat volgt. Wij vertalen uw eisenpakket en het architectonisch concept in een passend ontwerp. In deze fase geven wij u al een duidelijk beeld van de vorm, ligging, afmetingen, materialisering en indeling binnen de gegeven budgettaire en wettelijke voorwaarden.

Als het voorlopig ontwerp u aanspreekt gaan we met het ontwerp naar de gemeentelijke welstandcommissie. Wij noemen dit een principeverzoek. Deze commissie toetst of het ontwerp past binnen het beeldkwaliteitsplan en voldoet aan de  eisen. Op basis van het voorlopig ontwerp wordt er ook een globale kostenberekening gemaakt om te toetsen of het ontwerp nog past binnen uw budget.

Definitief ontwerp / Bouwaanvraag

In deze fase krijgt het ontwerp echt vorm en inhoud. Op basis van de kostenraming, opmerkingen van de welstandscommissie en geraadpleegde adviseurs als een constructeur en installateur, werken wij het voorlopig ontwerp uit in een definitief plan. In deze fase wordt het plan voorzien van definitieve materialiseren, maatvoering en principe detaillering.

De architectonische kwaliteiten en technische uitgangspunten komen in deze fase samen en worden vastgelegd in definitieve plattegronden, doorsneden, gevels, fragmenten en principe detaillering. Het definitieve ontwerp wordt tevens gebruikt voor het indienen van de bouwaanvraag bij de gemeente.

Bestekfase / Prijsvorming

De bestekfase staat in het teken van technische uitwerking van het plan. Ook wel engineering genoemd. Dit is een omvangrijk en intensief werk, waarin we gedetailleerde tekeningen en een uitgebreide omschrijving (bestektekst) maken ten behoeve van de prijsvorming door aannemers. In deze fase moeten we alles tot in het kleinste detail uitzoeken en uitwerken, zodat de aannemer een realistische en gunstige prijs kan bepalen en u tijdens de uitvoering niet voor verassingen komt te staan.

In het bestek worden alle materialen, producten, technische specificaties, afwerkingen en  algemene bepalingen en voorwaarden beschreven waarbinnen de (ver)bouw gerealiseerd moet gaan worden door de aannemer en installateurs.

Aan het einde van de bestekfase heeft u een set documenten, waarmee u naar één of meerdere aannemers kan gaan. Wij begeleiden u hier graag bij.

Uitvoering (Esthetische begeleiding)

Eindelijk is het dan zover, de bouw is van start gegaan. Wij vinden het belangrijk dat uw plan wordt uitgevoerd zoals het bedacht is. We zijn regelmatig aanwezig op de bouwplaats en zijn actief aanwezig bij bouwvergaderingen en werkbesprekingen. Alle werktekeningen en productietekeningen van aannemers en onderaannemers worden door ons beoordeeld en we zijn altijd beschikbaar voor vragen van de aannemer. Het gehele bouwproces behartigen wij uw belangen, zodat het plan uiteindelijk voldoet aan al uw wensen.

Aan het einde van de uitvoering stellen wij een proces- verbaal van oplevering op, waarin we de gehele woning nauwkeurig doorlopen of alles voldoet aan de wensen en plannen.

Verwezenlijk je dromen in een passend ontwerp met de ontwerpers en bouwkundige van Studio S3

Elk ontwerp van Studio S3 is een verlengstuk van de gebruiker. Architectuur is bij ons niet het doel, maar een middel, waarbij de klant altijd centraal staat.

Welke droom mogen wij laten uitkomen?

NEEM CONTACT OP

Maak een persoonlijke afspraak.

INLOOPSPREEKUUR

Laat je inspireren

Bekijk hier een overzicht van projecten waar we trots op zijn. Onze projecten zijn onderverdeeld in de categorieën Architectuur, Bouwadvies en Kavel Projecten.

Bekijk al onze projecten