Naar zakelijke website

Studio S3 - Particulier

Reserveer nu het gratis inloopspreekuur

Het is bijna zover!

De Wet Kwaliteitsborging (WKB) treedt eindelijk in werking. Het heeft jaren geduurd, maar vanaf januari 2023 kunnen we er niet meer om heen. Wat betekend dat voor u als opdrachtgever en wat verandert er nu eigenlijk allemaal?

Kort gezegd verplaatst de controlerende rol van de gemeente voor een groot deel naar de kwaliteitsborger die we namens de opdrachtgever inschakelen. De welbekende bouwvergunning verdwijnt en de gemeente toetst alleen nog het bestemmingsplan en de welstand beoordeeld de esthetische kwaliteit. Daarna is het aan de kwaliteitsborger om samen met u als opdrachtgever, de aannemer en ons, Studio S3 het bouwplan op verschillende vlakken te controleren.

De wet kwaliteitsborging heeft diverse doelen:

  • Een verbeterde borging van de bouwkwaliteit.
  • Een verbeterde positie van de consument in de vorm van aansprakelijkheden richting de aannemer.  
  • Het stimuleren van kwaliteitsverbetering.

Kwaliteitsborging voor het bouwen is het bewaken van de kwaliteit van zowel ontwerp als uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet.

In het huidige proces toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een tool voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger.

Om dit te bewerkstelligen is een proces ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van de kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname van de woning. Uiteraard heeft dit enkele gevolgen voor de huidige welbekende werkprocessen.

Voor welk type projecten is de WKB van toepassing?

Vanaf januari 2023 wordt de Wkb geïntroduceerd en wordt er stapsgewijs toegewerkt naar een volledige introductie. Hierbij zullen eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden het eerst getoetst en geborgd worden. Veelvoorkomende verbouwingen, als aanbouwen, erkers en dakkapellen zullen niet door een kwaliteitsborger worden gecontroleerd.

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Voor u als opdrachtgever:

Een betere kwaliteit van de woning, waarvan je zeker weet dat alles aan de vooraf gestelde eisen voldoet. Door de controle in de ontwerpfase en de controle gedurende de bouwfase worden alle toegepaste bouwconstructies en installaties die in je woning verwerkt worden gecontroleerd op de juiste werking en of ze voldoen aan de eerder gestelde eisen.  

Wordt daarmee het bouwen duurder? Ja… het wordt duurder omdat de opdrachtgever zelf de kwaliteitsborger moet inschakelen. In theorie zou je zeggen dat de legeskosten bij de gemeente daarmee minder zullen worden, maar dat moeten we nog maar zien gebeuren….

  • Voor de ontwerper:

Voor Studio S3 niet bijzonder veel. Alleen een verandering in het proces en de werkvolgorde. Doorgaans sturen wij onze tekeningen naar de gemeente. De bouwplantoetser van de gemeente controleert onze tekeningen en verleend daarna de vergunning. Nu bieden wij onze tekeningen aan bij de kwaliteitsborger die we samen met u als opdrachtgever hebben ingeschakeld.

  • Voor de aannemer:

De aannemer heeft de verplichting om u een deugdelijk product te leveren. De controle van de kwaliteitsborger zorgt dat de verantwoording van de aannemer naar u als opdrachtgever groter en belangrijker wordt. Om te voldoen aan de wet kwaliteitsboring en het verkrijgen van het uiteindelijke certificaat komt er bij de aannemer een bewijslast te liggen. Daarmee dient er een rapport van oplevering te worden overhandigd waarin wordt bewezen en middels fotomateriaal wordt aangetoond dat de bedachte producten ook daadwerkelijk zijn toegepast. De kwaliteitsborger keurt dit rapport. Met dit rapport kan de woning netjes worden afgemeld bij het bevoegd gezag.

Verwachten we nog problemen met de nieuwe WKB?

Ongetwijfeld! Iedereen zal moeten wennen aan de nieuwe processen. Vooral bij de gemeentes zal er veel veranderen en het is maar de vraag of er genoeg gecertificeerde kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Bij Studio S3 wachten we in ieder geval niet tot het laatste moment. Inmiddels hebben we goed contact met een gerenommeerde kwaliteitsborger waarmee we samen gemeentes motiveren om proefprojecten te draaien. Inmiddels komen er diverse proefprojecten van de grond en zijn wij in ieder geval klaar voor definitieve introductie van de Wet Kwaliteitsborging.

Kortom!

Er komt een mooie professionaliseringsslag aan waar zowel de ontwerpende, als de bouwende partij mee van doen krijgt. Met z’n allen zullen we werken aan een hogere kwaliteitsambitie en een beter resultaat voor onze gezamenlijke opdrachtgever.

Inloopspreekuur

Elke vrijdag organiseren we een inloopspreekuur waarbij we je snel kunnen helpen met het oriënteren naar het bouwen of verbouwen van je droomhuis. Kom ook naar onze gratis inloopdag!
Jeroen Borst Studio S3